W E D S T R IJ D E N

   
52 Di 16 -10 - 2017

21.30 uur

RVB-Donderstenen 

midden buiten spelverd buiten   midden spelverd spelverd 25 - 17
25 -
21
25 -
17
25 - 20
 

  4 - 0
 

Rob
01 Di 02 -01- 2018

21.30 uur

RVB-Donderstenen 

midden buiten spelverd midden   afwezig buiten spelverd 25 - 20
25 -
13
25 -
23
16 -
25

   3 - 1
 

Helien
09 Di 27 -02- 2018

21.30 uur

RVB-Donderstenen 

midden buiten spelverd buiten   midden afwezig spelverd 25 - 23
25 -
17
25 -
18
25 -
22

  4 - 0
 

Jos
15 Di 27 -03 - 2018

21.30 uur

RVB-Donderstenen 

afwezig buiten spelverd buiten midden midden spelverd afwezig 25 - 18
25 -
20
19 -
25
25 -
14

  3 - 1

Piet
  Di 29 -05 - 2018

21.30 uur

RVB-Donderstenen 

ja ja ja ja nee ja ja ja `  
         
         
                       
                       
                       
                       
                       

 

                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
                       
                       
                       
                       
         
                       
                       
                       
                       
                      -